Powiększ tekstZmień kontrast
^Do góry
Get Adobe Flash player

Aktualności

Deklaracja Dostępności

Przedszkole nr 184 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole184.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-03-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak ukrytego menu pozwalającego na przeskoczenie do konkretnego elementu strony www
 • Na podstronach nie ma umieszczonej ścieżki powrotu
 • Za niski kontrast dla niektórych elementów strony
 • Brak wyszukiwarki 
 • Nie wszystkie istotne elementy serwisu są opisane zgodnie ze specyfikacją WAI-ARIA
 • Nie wszystkie obrazki posiadają opisany atrybut alt
 • Nie wszystkie filmy posiadają audiodeskrypcję

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Ułatwienia z punktu pierwszego i drugiego są dostępne w prawy dolnym rogu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-02. Deklarację sporządziła firma Wikira Group sp. z o.o., która przeprowadziła audyt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Bugajewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc w godzinach pracy administracji na numer telefonu 611021374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na poniższej stronie zostało wyjaśnione jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Deklaracja architektoniczna:

 1. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Sióstr Misjonarek 1, przed wejściem do budynku są schody (dwa stopnie), znajduje się podjazd. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie przedszkola nie ma wyznaczonych  miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy. Dostępny jest tylko parter budynku.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dane kontaktowe:

Przedszkole nr 184
ul. Sióstr Misjonarek 1
61-680 Poznań
+48 61 825 24 60
+48 61 825 24 60
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE

JEŻELI CHCECIE ABY WASZE DZIECKO KONTYNUOWAŁO SWOJĄ EDUKACJĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU PROSIMY O WYPEŁNIENIE I ZWROT DO 15 MARCA DEKLARACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.
BRAK ODDANEJ W WW. TERMINIE DEKLARACJI JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA
W NASZEJ PLACÓWCE.

Załączniki:
Download this file (deklaracja 2021-1.doc)deklaracja 2021-1.doc[ ]59 kB

Język angielski

Witam serdecznie wszystkich Rodziców i Przedszkolaki!

W związku z tą trudną dla nas wszystkich sytuacją i zawieszeniem zajęć w przedszkolu, chciałabym przesyłać Państwu propozycje zabaw w ramach zajęć z języka angielskiego.

Dorota Frąckowiak

Psycholog

Szanowni rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją oraz niemożliwością prowadzenia w najbliższym czasie: zajęć, warsztatów, spotkań indywidualnych, grupowych oraz konsultacji, postaram się na przedszkolnej stronie internetowej prezentować Państwu przykłady zabaw, ćwiczeń oraz moje sugestie do pracy w domu.

Ewa Witkoś

Logopeda

Szanowni rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją oraz niemożliwością prowadzenia w najbliższym czasie zajęć, postaram się tą drogą prezentować Państwu przykłady ćwiczeń do wykonania w domu. Będę również podpowiadać państwu, gdzie dostępne są informacje i materiały, które można wykorzystać do pracy z dziećmi. Jednocześnie jestem otwarta na indywidualne pytania. Można je kierować do mnie bezpośrednio na maila – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postaram się, w miarę możliwości, odpowiadać na wszelkie wątpliwości.

Ela Koźlicka

Załączniki:
Download this file (Logopedia 24.03.2020.pdf)Logopedia 24.03.2020.pdf[ ]148 kB
Download this file (Ćwiczenia żuchwy i podniebienia 27.03.2020.pdf)Ćwiczenia żuchwy i podniebienia 27.03.2020.pdf[ ]200 kB
Download this file (Pionizacja języka - ćwiczenia 02.04.2020.pdf)Pionizacja języka - ćwiczenia 02.04.2020.pdf[ ]119 kB
Download this file (Gra 03.04.2020 .pdf)Gra 03.04.2020 .pdf[ ]124 kB
Download this file (Ćwiczenia 03.04.2020.pdf)Ćwiczenia 03.04.2020.pdf[ ]3733 kB
Download this file (Ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek szumiących 09.04.2020.pdf)Ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek szumiących 09.04.2020.pdf[ ]127 kB
Download this file (głoska sz gra 09.04.2020.pdf)głoska sz gra 09.04.2020.pdf[ ]772 kB
Download this file (orm wiosna gra 10.04.2020.pdf)orm wiosna gra 10.04.2020.pdf[ ]7986 kB
Download this file (orm wiosenny labirynt 10.04.2020.pdf)orm wiosenny labirynt 10.04.2020.pdf[ ]56 kB
Download this file (Budowanie zasobu słownictwa - Wielkanoc 10.04.2020.pdf)Budowanie zasobu słownictwa - Wielkanoc 10.04.2020.pdf[ ]98 kB
Download this file (Wielkanoc - życzenia.pdf)Wielkanoc - życzenia.pdf[ ]389 kB
Download this file (Rozwój mowy a motoryka precyzyjna ręki 2 16.04.2020.pdf)Rozwój mowy a motoryka precyzyjna ręki 2 16.04.2020.pdf[ ]128 kB
Download this file (wiosna karta pracy 7 17.04.2020.pdf)wiosna karta pracy 7 17.04.2020.pdf[ ]11061 kB
Download this file (wiosna karta pracy 8 17.04.2020.pdf)wiosna karta pracy 8 17.04.2020.pdf[ ]408 kB
Download this file (wiosna memo 17.04.2020.pdf)wiosna memo 17.04.2020.pdf[ ]5261 kB
Download this file (Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski k 23.04.2020.pdf)Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski k 23.04.2020.pdf[ ]5164 kB
Download this file (utrwalanie prawidłowej wymowy głoski w 24.04.2020.pdf)utrwalanie prawidłowej wymowy głoski w 24.04.2020.pdf[ ]17359 kB
Download this file (Gdy moje dziecko nie mówi R 30.04.2020.pdf)Gdy moje dziecko nie mówi R 30.04.2020.pdf[ ]129 kB
Download this file (Głoska R 30.04.2020.pdf)Głoska R 30.04.2020.pdf[ ]118 kB
Download this file (Ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek syczących (s,z,c,dz) + gra planszowa z głoską s 07.05.2020.pdf)Ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek syczących (s,z,c,dz) + gra planszowa z głoską s 07.05.2020.pdf[ ]1524 kB
Download this file (Utrwalanie prawidłowej wymowy głosek ciszących + karta pracy głoska ś + karty pracy memo - głoska ś 08.05.2020.pdf)Utrwalanie prawidłowej wymowy głosek ciszących + karta pracy głoska ś + karty pracy memo - głoska ś 08.05.2020.pdf[ ]10310 kB
Download this file (Mowa bezdźwięczna 14.05.2020.pdf)Mowa bezdźwięczna 14.05.2020.pdf[ ]125 kB
Download this file (Prawidłowe połykanie a wady wymowy 15.05.2020.pdf)Prawidłowe połykanie a wady wymowy 15.05.2020.pdf[ ]135 kB
Download this file (Jak postępować gdy dziecko ma zaburzenia płynności mowy 21.05.2020.pdf)Jak postępować gdy dziecko ma zaburzenia płynności mowy 21.05.2020.pdf[ ]110 kB
Download this file (Do rodziców jąkającego się dziecka 21.05.2020.pdf)Do rodziców jąkającego się dziecka 21.05.2020.pdf[ ]819 kB
Download this file (Apel do nauczycieli 21.05.2020.pdf)Apel do nauczycieli 21.05.2020.pdf[ ]422 kB
Download this file (Słuch fonematyczny 22.05.2020.pdf)Słuch fonematyczny 22.05.2020.pdf[ ]4296 kB
Download this file (Polecenia złożone - ćwiczenia 29.05.2020.pdf)Polecenia złożone - ćwiczenia 29.05.2020.pdf[ ]10630 kB
Download this file (Wierszyki, które nam ćwiczą języki 05.06.2020.pdf)Wierszyki, które nam ćwiczą języki 05.06.2020.pdf[ ]445 kB
Download this file (Ćwiczenia lewopółkulowe - sekwencje 19.06.2020.pdf)Ćwiczenia lewopółkulowe - sekwencje 19.06.2020.pdf[ ]7204 kB
Download this file (Wakacje 26.06.2020.pdf)Wakacje 26.06.2020.pdf[ ]96 kB
Download this file (Wakacyjna lista zadań logopedycznych 26.06.2020.jpg)Wakacyjna lista zadań logopedycznych 26.06.2020.jpg[ ]193 kB

Inspektor ochrony danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych Magdalena Gałczyńska

można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.

 Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

ü pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

ü pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

ü pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

ü Internet Explorer - http://support.microsoft.com/

ü Chrome - http://support.google.com/chrome/

ü Safari - http://support.apple.com/

ü Firefox - http://support.mozilla.org/pl/

ü Opera - http://help.opera.com/Windows/

Urządzenia mobilne:

ü Android - http://support.google.com/chrome/

ü Safari - http://support.apple.com/

ü Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji. 

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Polityka plików Cookie

Polityka plików Cookie

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego przedszkole131 .pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego przedszkole131 .pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego przedszkole131.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym przedszkole131.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego przedszkole131.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.